BlogCollectionContributionsPublications Rechercher

Information services continuity during the COVID-19 pandemics: Lessons learned from KCE

Rédigé par administrator
Chalon Patrice, Hourlay Luc, Nicolas Fairon. Information services continuity during the COVID-19 pandemics: Lessons learned from KCE (March 2020-October 2021). Felnet  - COVID-19 infecteert I&D, 2021-10-21, Brussels, Belgium. [Oral presentation]

Abstract

Abstract NL In maart 2020 werd België onderworpen aan een inperkingsmaatregel om de voortgang van de COVID-19-pandemie op zijn grondgebied een halt toe te roepen. Er werd permanent telewerken voor alle medewerkers opgelegd, met het risico dat dit de continuïteit van de dienstverlening zou aantasten. Hoewel de beperkingen op de toegang tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten over het algemeen werden verergerd door deze inperking, werden in het geval van de KCE de gebruikelijke bibliotheekdiensten uiteindelijk slechts in geringe mate beïnvloed. Er werden echter nieuwe diensten gevraagd om onderzoekers te helpen bij het identificeren van de middelen die nodig zijn voor hun werk.
Abstract FR En mars 2020, la Belgique a été soumise à une mesure de confinement en vue d’enrayer la progression de la pandémie de COVID-19 sur son territoire. Le télétravail permanent pour l’ensemble du personnel a été imposé, au risque d’impacter la continuité des services. Si les limitations à l’accès aux résultats de la recherche scientifique ont en général été exacerbées par ce confinement, dans le cas du KCE, les services usuels de la bibliothèque n’ont été finalement que peu impactés. De nouveaux services ont par contre été demandés afin d’aider les chercheurs à identifier les ressources nécessaires à leur travail.
Abstract EN In March 2020, Belgium was subject to a containment measure to halt the spread of the COVID-19 pandemic on its territory. Permanent teleworking for all staff was imposed, at the risk of impacting the continuity of services. While the limitations on access to scientific research results were generally exacerbated by this confinement, in the case of the KCE, the usual library services were only slightly affected in the end. However, new services were requested to help researchers identify the resources needed for their work.